Kesetiaan Pelanggan (Customer Loyalty)

Kesetiaan pelanggan (customer loyalty) adalah satu-satunya elemen terpenting untuk dikekalkan dalam hubungan perniagaan. Banyak elemen positif boleh diperolehi daripada asas pelanggan setia yang mantap. Sejumlah besar wang secara berkala diperuntukkan untuk pengiklanan, terutamanya untuk memperoleh bahagian pasaran pengguna yang lebih besar, tetapi dengan kewujudan asas pelanggan yang setia, perbelanjaan ini dapat disalurkan bagi kegunaan lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

 

Nota: Program Kesetiaan Pelanggan (Customer Loyalty Program) lazimnya diamalkan oleh syarikat-syarikat besar contohnya kad Mesra Petronas, Bonuslink dll. Ini kerana perlaksanaan program kesetiaan pelanggan ini biasanya memerlukan kos yang tinggi meliputi kos sewa program, kos sediakan kad dan sebagainya. Oleh kerana kos yang tinggi ini tidak banyak usahawan kecil & sederhana tidak mampu untuk melaksanakan program sedemikian. Namun sekarang sudah ada program kesetiaan pelanggan yang kos rendah & termampu oleh Usahawan Kecil & Sederhana. Salah satu program kesetiaan pelanggan ini hanya memerlukan Mykad sahaja. Jika anda berminat untuk melaksanakan program kesetiaan pelanggan tapi tidak mempunyai badget yang tinggi sila hubungi kami di 019-4400949 atau admin@autopilotprofits.com.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.