Category Archives: Geospatial Marketing

Apa itu Geomarketing? Database + Location Intelligence = Business Decision Making

Geomarketing atau Geo-pemasaran (juga dikenali sebagai spatial marketing atau geospatial marketing atau location marketing) adalah kaedah yang menggunakan maklumat geografi atau lokasi, untuk membantu syarikat menggabungkan strategi dan kempen pemasaran. Dalam pemasaran, geomarketing adalah disiplin yang menggunakan geolokasi (maklumat geografi) dalam proses perancangan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Ringkasnya, geomarketing (Geo-pemasaran) adalah penggunaan pengetahuan lokasi untuk merangka usaha pemasaran, menggunakan pemetaan digital untuk mengatur dan memaparkan data untuk kajian dan membuat keputusan. Penggunaan peta digital untuk menyusun dan memaparkan data membolehkan marketer atau pemilik bisnes menganalisis data mengikut rantau atau lokasi fizikal tertentu (sebagai contoh, lokasi kedai).

Walaupun geomarketing ini telah mula diperkenalkan hampir 20 tahun lalu, namun penggunaannya di peringkat terhad kepada syarikat-syarikat besar/gergasi terutamanya di negara maju kerana keperluan kos dan kepakaran yang tinggi. Kemunculan teknologi digital telah menjadikan geomarketing semakin mampu digunakan oleh syarikat-syarikat dari apa-apa saiz boleh memanfaatkan faedahnya. Sebagai sebahagian daripada strategi digital, geo-pemasaran menggunakan sistem maklumat geografi (Geographical Information System – GIS) dan data dengan konteks geografi untuk memasarkan perniagaan dan laman web mereka melalui carian internet, carian mudah alih dan media sosial. Kebanyakan perkhidmatan geomarketing serasi dengan pelbagai telefon pintar, tablet dan platform PC. Teknologi digital hari ini, dengan data lokasi yang tersedia melalui media sosial dan peranti mudah alih, hanya akan membantu pendekatan pemasaran ini terus meningkatkan kuasa dan keupayaan.

Dalam geomarketing, data pelanggan dari transaksi dalam talian, peranti mudah alih dan sumber lain disimpan dalam pangkalan data syarikat. Maklumat ini digunakan untuk peta digital, sebagai contoh, peta poskod atau peta jalan.

Analisis data geomarketing membantu marketer menentukan di mana pelanggan mereka, mengkaitkan data ke peta digital untuk memahami di mana pelanggan mereka berada dalam konteks geografi, mencari sesuatu di peta digital, membuat maklumat ringkasan untuk lokasi tertentu dan memilih pelanggan di kawasan tertentu . Geomarketing juga boleh membantu marketer memilih pelanggan yang serupa dengan jenis tertentu di seluruh negara atau menyelesaikan masalah mengenai lokasi pejabat atau kedai baru.

Geomarketing (Geo-pemasaran) boleh digunakan untuk memilih tapak web untuk perniagaan atau cawangan baru, menentukan lokasi utama untuk iklan, memaparkan kandungan laman web yang berbeza dari asal pengguna dan menawarkan pengiklanan dalam talian berdasarkan lokasi pengguna. Aplikasi lain termasuk menunjukkan bagaimana segmen pelanggan dapat diedarkan di rantau tertentu dan menyediakan rangkaian perkhidmatan.

Dari masa ke masa, sistem geomarketing juga perlu dikemas kini untuk mencerminkan perubahan dalam data pelanggan. Geomarketing mempunyai banyak potensi kegunaan dalam perniagaan. Selain daripada kegunaan yang telah dihuraikan di atas, sistem geomarketing juga lazim digunakan dalam berbagai aktiviti analisi perniagaan seperti rajah berikut:

guna geomarketing

Sumber: https://www.wigeogis.com/en/geomarketing_analyses

 

Geomktg1a

Peta di atas menggunakan contoh peta digital digunakan untuk melihat taburan lokasi pelanggan sedia ada dan baru sebuah bisnes serta beberapa aplikasi lain geomarketing.